Skip to content

Flamingospa Oy:n tietosuojaseloste

24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Flamingospa Oy
Y-tunnus: 2029086-9
Tasetie 8
01510 Vantaa
020 7785 201
info@flamingospa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Himberg
020 7785 202
sanna.himberg@flamingospa.fi

Rekisterin nimi

Flamingospa Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Flamingospa Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeiden, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
•    etu- ja sukunimi
•    sähköpostiosoite
•    postiosoite
•    puhelinnumero
•    suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
•    käyttäjätunnus
•    asiakasnumero
•    laskutustiedot

Lisäksi voimme käsitellä nettisivuihimme liittyviä teknisiä tietoja (evästeet), esimerkiksi mitä selainta käytetään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, jotka kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja kerätään Flamingospa Oy:n internet-sivustojen kautta sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, kuten messuilla ja tapahtumissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Flamingospa Oy voi henkilötietolain puitteissa siirtää asiakasrekisterin tietoja Flamingospa Oy:n kanssa yhteystyösopimuksen tehneille tahoille Flamingospa Oy:n palveluiden toimitusta tai markkinointia varten. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille ja vahinkotapauksissa vakuutusyhtiöille. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyn yhteydessä, jos Flamingospa Oy:n omistus muuttuu.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti teknisenä tallenteena ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tiedot suojataan palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti teknisesti hyväksytyin keinoin. Hetkelliset manuaaliset aineistot pidetään tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy evätty.

Rekisterin tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus-, poisto ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalla yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pyrimme kehittämään tietojen suojausta jatkuvasti ja pidätämmekin siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksia voi tulla myös lainsäädännön muuttumiseen liittyen.

Hae sivustolta